PF JU - Jak funguje lidské tělo

Praktická výuka fungování lidského těla s pomocí moderních přístrojů na PF JU.