PřF JU - Chemická laboratoř

Student Jihočeské univerzity představuje vtipné chemické pokusy.