Kam plují ryby? Od pramene k deltě

 úterý, 28. červenec 2015 10:00 - 16:15
Popularizační Workshopy

Kde?

Mezinárodní Environmentální Vzdělávací, Poradenské a Informační Středisko ochrany vod Vodňany (MEVPIS)
Na Valše 207, 389 01 Vodňany

Kdy?

28. července 2015 od 10.00

Program:

10.00 – 10:15 ÚVOD, rozdělení do skupin
10:15 – 11:15 Kam plují ryby a Od pramene k deltě – úvod do problematiky
11.15 – 11:25 Přestávka
11.25 – 13:00 Práce s pomůckami, návštěva úhoří stezky
13:00 – 13:30 0BĚD
13.30 – 15:30 Exkurze a praktická ukázka vodních živočichů
15.30 – 16:15 SHRNUTÍ A ZÁVĚR

Program představí žákům dva vzdělávací programy – Kam plují ryby a Od pramene k deltě. V rámci prvního programu se seznámí s modelovým druhem úhořem říčním, dříve hojným, dnes ohroženým živočichem. Žáci si projdou Úhoří stezku, vyplní si pracovní listy a zahrají si hru na Úhoři, nezlob se. Paralelně s tím bude probíhat program Od pramene k deltě, v němž se dozvědí vše ohledně řeky a říčních pásem. Vyzkoušejí si práci s interaktivním panelem a dřevěnými modely ryb. Poté se obě skupiny prohodí. Ve druhé části žáci navštíví rybochovná pracoviště FROV – jeseteří líheň a Experimentální rybochovné pracoviště, kde uvidí úhoře a řadu rybích druhů, vázaných na řeku na vlastní oči.

Vzdělávací modul Kam plují ryby

Úhoř říční patří mezi nejtajemnější živočichy, během svého života dvakrát podniká mnohatisícovou cestu ze Sargasového moře do řek Evropy a zpět. Bohužel, s rozvojem civilizace byl tento koloběh narušen, lidé vytvořili pro úhoře mnoho překážek a v současné době je úhoř říční kriticky ohroženým druhem živočicha, kterému hrozí vyhynutí. To se týká také dalších rybích cestovatelů, jejichž životní cyklus je spojený s překonáváním dlouhých vzdáleností mezi sladkou a slanou vodou.

Vzdělávací program Kam plují ryby? si klade za cíl přiblížit tuto tajemnou rybu žákům škol i veřejnosti a upozornit na dopady, které má lidská činnost nejen na tento jedinečný rybí druh. Cílem programu tedy není jen informovat a přiblížit život vodního živočicha, ale též podnítit zájem o ekologická témata, vést uživatele k zamyšlení nad možnými řešeními tohoto neutěšeného stavu. Program též přibližuje další rybí druhy s podobným životním cyklem, lososa a jesetera a další živočichy vázané na vodu.

Lektorka: Ing. Petra Plachtová

plachtova 01

Na Fakultě rybářství a ochrany vod JU pracuje jako akademická pracovnice a koordinátorka vzdělávacích aktivit na středisku MEVPIS (Mezinárodní, environmentální, vzdělávací, poradenské a infromační středisko Vodňany). Je absolventkou Zemědělské fakulty Jihočeské university v Českých Budějovicích.


Vzdělávací modul Od pramene k deltě

Vodní toky vytvářejí od pramene k deltě ucelený ekosystém a všechny části toku mají svou nezastupitelnou funkci v krajině. Ať už jako životní prostředí pro celou škálu rostlin a živočichů, tak jako zdroj vody pro okolí nebo dopravní tepna pro rozmanité organismy včetně člověka. V době velkoměst a počítačů, kdy se o přírodě dozvídáme více zprostředkovaně než z vlastní zkušenosti, je záměrem tohoto programu podat zjednodušený a přesto ucelený obraz toku od pramene k deltě tak, aby jej děti dokázaly vnímat i při pobytu v přírodě. Jinými slovy, aby si dokázaly povšimnout základních charakteristik spojených s řekou a zároveň získaly představu, co zajímavého se děje pod hladinou.
Středoevropské hodnocení toků podle rybích pásem (sestavené prof. A. Fričem) je skvělým a srozumitelným vodítkem pro pochopení charakteru jednotlivých pásem a zároveň rozdílů mezi nimi. Zajímavosti forem přizpůsobení společenstev (rostlin a živočichů) v závislosti na podmínkách pásma doplňují celkový obraz řeky.
Kontinuitu řeky na mnoha místech narušují lidskou rukou vybudované přehrady, které mají nepřehlédnutelný vliv na své okolí a zároveň nedocenitelnou funkci pro člověka. V neposlední řadě se v návaznosti na rybí pásma propojíme s říční sítí v celé České republice.

Lektorka: Mgr. Eva Dolejšová, Ph.D.

Vystudovala Přírodovědeckou fakultu Masarykovy Univerzity v Brně, poté absolvovala Postgraduální studium na Jihočeské Univerzitě v Českých Budějovicích. V letech 2002–2004 pobývala na odborné stáži v USA. V letech 1994–1998 pracovala na Ústavu ekologie krajiny AV ČR v Brně, následně do roku 2008 na Hydrobiologickém ústavu v Českých Budějovicích. Od roku 2014 spolupracuje s FROV JU na tvorbě vzdělávacích programů. Je lektorkou organizace Věda nás baví o.p.s. a její koordinátorkou pro Jihočeský kraj.

 Event Finished
 
0
Telefon pořadatele
728152581
E-mail pořadatele
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Místo pořádání: Mezinárodní Environmentální Vzdělávací, Poradenské a Informační Středisko ochrany vod Vodňany (MEVPIS) Na Valše 207, 389 01 Vodňany