• Home
  • Kalendář
  • Putování vodní říší: Dvoudenní vzdělávací akce

Putování vodní říší: Dvoudenní vzdělávací akce

 středa, 29. duben 2015 09:00 - čtvrtek, 30. duben 2015 15:00
Popularizační Workshopy

Kde?

Mezinárodní Environmentální Vzdělávací, Poradenské a Informační Středisko ochrany vod Vodňany (MEVPIS)
Na Valše 207, 389 01 Vodňany

Kdy?

29.–30. dubna 2015 od 9.00

Program – 1. den:
9.00 – 9:30 Příjezd a ubytování
9:30 – 10:00
úvod, seznámení s programem, motivační kolečko a rozdělení do skupin 10.00 – 12:00 Roadshow Fakulty rybářství a ochrany vod: úvod do problematiky
12.00 – 13:30
Oběd + odpolední pauza
13.30 – 15:30
Vzdělávací modul Jak funguje říční niva 15:30 – 18:00 Venkovní program – aktivity na vodňanských rybnících; 16.30 svačina
18.00 – 19:00
Večeře
19.00 – 20:00
Beseda s vědcem-cizincem

Program – 2. den:
8.00 – 9:00 Snídaně
9:00 – 10:00
Práce v terénu: chytání planktonu a jiných organismů v přilehlých rybnících 10.00 – 12:00 Vzdělávací modul Jak funguje rybník
12.00 – 13:00
Oběd
13.00 – 14:30
Závěrečné vyhodnocení samostatných prací žáků, shrnutí a evaluace programu, rozloučení
15:00
Odjezd

Cílem dvoudenního programu je co nejatraktivnějším způsobem přiblížit žákům na vodu vázané ekosystémy a život v nich. Vedle workshopů, které se uskuteční v prostorách environmentálního střediska, absolvují žáci bohatý venkovní program a doprovodný večerní program, kdy mají příležitost setkat se se zajímavou osobností z vědeckého prostředí. Jelikož jde o cizince, mají též příležitost procvičit znalosti cizích znalostí. Zejména v průběhu vnitřního programu žáci absolvují několik vzdělávacích modulů. Zatímco roadshow je uvede do problematiky, další moduly se již blíže zaměří na jednotlivé vodní ekosystémy.

1. Roadshow Fakulty rybářství a ochrany vod JU

Podstatou RoadShow je zábavným a interaktivním způsobem předvést výsledky vědy a výzkumu, žáci zakusí vědu všemi svými smysly. Nejde o klasickou přednášku, důležitou úlohu hraje zapojení účastníků do aktivit RoadShow.
Žáci si zahrají například na chemika a zemědělce a uvidí, jak může činnost těchto profesí ovlivňovat čistotu vod a život ryb. Dozví se řadu zajímavých informací o různých rybích druzích a racích. Zúčastní se také předváděčky živých raků, budou si je moci vzít do ruky, vyzkouší si poznat různé druhy, odlišit pohlaví, dobrovolník se jím může nechat i štípnout.

Lektor: Bc. Jakub Krejsa

foto krejsa

Je studentem magisterského programu na Fakultě rybářství a ochrany vod JU. Jeho velkou zálibou je sportovní rybolov. Vedle studia se na fakultě věnuje zajišťování vzdělávacích akcí pro školy a veřejnost.

2. Vzdělávací modul Jak funguje říční niva

Modul seznámí žáky s fungováním důležitého krajinotvorného ekosystému a na něj navázanými živočišnými a rostlinnými druhy. Ten, kdo modul absolvuje, dokáže vysvětlit, co je říční niva, jak funguje, jaké v ní fungují základní potravní řetězce a dokáže vyjmenovat a popsat několik modelových zástupců flory a fauny. Umí vysvětlit význam ekosystému říční nivy pro člověka.
Základním vodítkem jsou pracovní listy, které žáky seznámí s jednotlivými aspekty říční nivy, výklad je prokládán aktivizujícími činnostmi – práce s modelem říční nivy, mikroskopování s vyplněním příslušného pracovního listu s úkoly, poznávačka plazů a obojživelníků, hmatová aktivita zaměřená na seznámení se sedimenty, které se v říční nivě vyskytují.

Lektor: RNDr. Bořek Drozd, Ph.D.

drozd niva

Je absolventem Přírodovědecké fakulty UK v Praze, oboru Biologie, a doktorského studia oboru Speciální Zootechnika, specializace Rybářství na Fakultě rybářství a ochrany vod Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích. Od roku 2006 pracuje na FROV JU, momentálně na Ústavu akvakultury v Laboratoři řízené reprodukce a intenzivního chovu ryb. Na Fakultě rybářství je garantem předmětů Zoologie, Zoogeografie a Ekologie. Jeho profesním zaměřením je ichtyologie, řízená reprodukce a raný vývoj ryb. Je autorem či spoluautorem řady vědeckých publikací. Je členem řady profesních organizací, např. České zoologické společnosti či Evropské ichtyologické společnosti.

Vzdělávací modul Jak funguje rybník

Modul představí žákům tento pro jižní Čechy charakteristický fenomén z různých úhlů – z hlediska vodohospodářského, biologického, ekologického a rekreačního. Žáci umí vysvětlit, co to je rybník a jak funguje, umí vyjmenovat zásady správného hospodaření na rybníku a druhy výpustí, uvědomuje si důležitost péče o rybník. Pozná a stručně popíše základní rybí druhy vyskytující se v rybníku a další vodní živočichy. Chápe a dokáže stručně popsat základní potravní řetězce probíhající v rybníku.
Základním vodítkem jsou pracovní listy, které žáky seznámí s jednotlivými aspekty fungování rybníka, výklad je prokládán aktivizujícími činnostmi – práce s modely rybniční kotliny a rybniční kaskády, mikroskopování s vyplněním příslušného pracovního listu s úkoly, poznávačka plazů a obojživelníků, nácvik rybářských dovedností – vrhání sítí na cíl apod.

Lektor: Ing. Ján Regenda, Ph.D.

foto regenda

Na fakultě rybářství a ochrany vod pracuje jako akademický pracovník pod Laboratoří rybniční akvakultury a ochrany vod a je zástupem ředitele a vedoucím praxí Ústavu akvakultury v Českých Budějovicích. Zaměřuje se na problematiku rybníkářství a obhospodařování rybníků.

Venkovní program – aktivity na vodňanských rybnících a v lesoparku

Žáci absolvují přírodovědnou exkurzi po biologicky zajímavých lokalitách vodňanských rybníků. Jde o soustavu Dolního rybníka, Velkého ústavního, Hlubokého rybníka apod. a zejména o tůně a zajímavý olšový lesík se vzácnou olší šedou. Tato lokalita má status přírodní památky a může se pochlubit řadou vzácných vodních ptáků, obojživelníků, rostlin nebo bezobratlých. Součástí exkurze jsou hry, soutěže a „honičky“ na přírodovědná témata, odlov planktonu, sběr a analýza živočichů a rostlin s pomocí literatury a dalších pomůcek.

Lektor: Ing. Petra Plachtová

petra plachtova

Na Fakultě rybářství a ochrany vod JU pracuje jako akademická pracovnice a koordinátorka vzdělávacích aktivit na středisku MEVPIS (Mezinárodní, environmentální, vzdělávací, poradenské a infromační středisko Vodňany). Je absolventkou Zemědělské fakulty Jihočeské university v Českých Budějovicích.

Lektor: Mgr. Tomáš Smrž

foto tomas smrz

Lektor environmentální výchovy v neziskové organizaci Cassiopeia. Zabývá se též ekoporadenstvím. Je realizátorem projektu Uchopit a pochopit

 Event Finished
 
0
Telefon pořadatele
728152581
E-mail pořadatele
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Místo pořádání: Mezinárodní Environmentální Vzdělávací, Poradenské a Informační Středisko ochrany vod Vodňany (MEVPIS) Na Valše 207, 389 01 Vodňany