Kalkulačka uhlíkové stopy domácností

Úvod

Vítejte v kalkulačce uhlíkové stopy

Tato aplikace vypočítá spotřebu energie Vaší domácnosti a s tím spojené množství emisí oxidu uhličitého a dalších skleníkových plynů, které přispívají ke změnám klimatu (tzv. uhlíkovou stopu).

Ačkoli jedinec nebo jedna domácnost produkují jen malé množství emisí skleníkových plynů, sečteme-li všechny domácnosti, například v Evropě, je množství jejich emisí nezanedbatelné.

Naše kalkulačka vypočítá uhlíkovou stopu Vaší domácnosti v kategoriích vytápění, spotřeba elektřiny, automobilová, veřejná a letecká doprava, a spotřeba potravin. Vypočítaná uhlíková stopa je přibližná a lze ji spočítat i bez nahlížení do účtů a zadávání přesné spotřeby energií. Stačí jen vybrat z nabízených možností, týkajících se Vašeho bydlení, dopravy a spotřeby potravin. Kromě toho Vám kalkulačka nabídne určité možnosti, jak změnit svou uhlíkovou stopu a orientačně Vám spočítá, kolik by Vás to stálo peněz nebo kolik byste ušetřili.

Metodika aplikace navazuje na mezinárodní výzkumný projekt GILDED, řešený týmem Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity.

Více o spotřebě energie a produkci emisí oxidu uhličitého i autorech kalkulačky se dozvíte v knize Univerzita – Věda z mnoha pohledů (s. 8–11).

Užitečné tipy, jak snížit spotřebu energie

Velikost obytné plochy (v m2)?
Druh bydlení
Počet členů domácnosti?
Jaký je hlavní zdroj topení u Vás doma?
Je Váš dům/byt kvalitně tepelně izolován?
Jak moc doma topíte?
Čím ohříváte teplou vodu?
Odebíráte tzv. „zelenou“ elektřinu z obnovitelných zdrojů?
Jakou máte přibližně spotřebu elektřiny?
Kolik automobilů používá Vaše domácnost?
Jak často jezdíte Vy nebo členové Vaší domácnosti autem?
Přibližně kolik km najezdí členové Vaší domácnosti ročně všemi auty?
Na jaké palivo jezdí auto, se kterým jezdí Vaše domácnost nejvíc?
Čím se nejčastěji dopravují členové Vaší domácnosti, včetně Vás, do práce či školy?
Jak často cestujete Vy nebo členové Vaší domácnosti veřejnou dopravou mimo dojíždění do práce?
Kolik letů jste Vy nebo členové Vaší domácnosti uskutečnili za poslední rok? Každého člena a jeden let počítejte zvlášť, např. 3 členná rodina na dovolenou a zpět = 6 letů.
Kam jste Vy nebo členové Vaší domácnosti nejčastěji letěli?
Jak často jíte Vy a členové Vaší domácnosti maso, především k hlavnímu jídlu?
Konzumujete Vy a členové Vaší domácnosti často místní (české) a sezónní výrobky?
Produkujete si některé potraviny doma nebo je dostáváte od příbuzných?
Cena vytápění
0
Cena spotřeby elektřiny
0
Cena spotřebovaného paliva
0

Vaše stopa CO2 (v t)
Průměr ČR (v t)
Porovnání (v %)
Vytápění
0
2.4
Spotřeba elektřiny
0
1.3
Užívání automobilu
0
1.1
Užívání veřejné dopravy
0
0.1
Létání
0
0.2
Spotřeba potravin
0
1.7
Celkem
0
6.8

Výsledky jsou udávány pro jednotlivce za období jednoho roku v tunách CO2 ekvivalentu, což zahrnuje i další skleníkové plyny, nejen oxid uhličitý. Výsledky jsou pouze přibližné.

Výsledky kalkulačky domácností nezahrnují takové kategorie emisí jako např. průmyslová výroba, zpracování odpadu, nákladní doprava, provoz institucí nebo spotřeba zboží. Zahrneme-li tyto kategorie emisí je průměrná uhlíková stopa jednoho obyvatele ČR přibližně 12 tun CO2 ekvivalentu. To je téměř trojnásobek světového průměru.

Chtěli byste snížit svou uhlíkovou stopu?
Při výběru konkrétní možnosti se Vám zobrazí podrobnější informace.
Změním svůj způsob vytápění na:

Změnou zdroje vytápění můžete změnit své emise a můžete ušetřit nebo si i připlatit. Záleží také na konkrétním dodavateli energie a způsobu odběru energie (např. jaký zdroj používá Vaše teplárna, v jaké formě kupujete dřevo atd.).

Šetřit životní prostředí i svou peněženku můžete i tím, že budete prostě topit méně, v našem modelovém případě by kleslo množství emisí i náklady na topení o 10 %. V rámci našeho výzkumného projektu GILDED jsme zjistili, že 60 % českých respondentů topí na 22 °C a více a 30 % z nich netlumí topení na noc nebo přes den, když nikdo není doma. Topíme výrazně více než např. Britové, Nizozemci nebo Němci.

Zateplení domu nebo bytu je velmi efektivním způsobem, jak snížit spotřebu energie na vytápění, v našem modelovém případě ušetříte 25 % nákladů a stejné množství emisí oxidu uhličitého. Finanční investice do zateplení je ovšem poměrně nákladná.

Při výběru konkrétní možnosti se Vám zobrazí podrobnější informace.
Změny spotřeby elektřiny

Výrobě elektřiny v České republice stále dominuje emisně náročné spalování hnědého uhlí. Odebíráním elektřiny z obnovitelných zdrojů snížíte emise oxidu uhličitého velmi výrazně. Obnovitelným zdrojem nejsou jen fotovoltaické elektrárny, ale i větrné, vodní nebo elektrárny na biopaliva. Cena elektřiny z obnovitelných zdrojů se pro koncového uživatele příliš neliší od té klasické.

I prostým snížením spotřeby elektřiny (v našem modelovém případě o 10 %) šetříte životní prostředí i peněženku. Je dobře známým ekonomickým paradoxem, že přestože spotřeba jednotlivých spotřebičů a přístrojů klesá, celková spotřeba elektřiny může stoupat vzhledem k její relativní ceně a rostoucímu bohatství společnosti. Zamyslete se nad tím, jaké všechny spotřebiče doma máte a kolik z nich je neustále v pohotovostním režimu stand-by.

Při výběru konkrétní možnosti se Vám zobrazí podrobnější informace.
Změníme své dopravní zvyklosti

V našem modelovém případě jsme snížili cesty autem o čtvrtinu a stejně tak se snížily i náklady na pohonné hmoty. Pravděpodobně ujedete ušetřené kilometry veřejnou dopravou, její emisní náročnost na 1 kilometr je ovšem asi poloviční (záleží také na počtu pasažérů v autě). Cena veřejné dopravy do změn cen započítána není.

Pokud byste snížili (jako v našem případě) počet nalétaných kilometrů na polovinu, můžete tím podstatně snížit celkové emise, protože létání je emisně velmi náročné. Samozřejmě tím ušetříte i svou peněženku, tato změna ovšem ve změnách cen v našem případě započítána není.

Při výběru konkrétní možnosti se Vám zobrazí podrobnější informace.
Změníme své stravování

Průmyslová zemědělská výroba masa je velmi náročná na energii i zemědělskou půdu, nejprve je třeba vykrmit zvíře, které pak sníme. Snížením spotřeby masa můžete podstatně snížit svou uhlíkovou stopu. Pokud máte ovšem své králíky, drůbež nebo jiná zvířata, je to něco jiného než zemědělská velkovýroba. Místní potraviny se dovážejí na kratší vzdálenosti, čímž se snižuje spotřeba pohonných hmot na jejich dopravu. Pěstování potravin ve skleníku může produkovat velké množství emisí oxidu uhličitého. Vlastní ovoce a zelenina jsou samozřejmě také dobrou možností jak snížit množství emisí spojených s produkcí a dopravou potravin. Změny v nákladech na potraviny nejsou vypočítány, protože závisí na Vašem výběru.

Průmyslová zemědělská výroba masa je velmi náročná na energii i zemědělskou půdu, nejprve je třeba vykrmit zvíře, které pak sníme. Snížením spotřeby masa můžete podstatně snížit svou uhlíkovou stopu. Pokud máte ovšem své králíky, drůbež nebo jiná zvířata, je to něco jiného než zemědělská velkovýroba. Změny v nákladech na potraviny nejsou vypočítány, protože závisí na Vašem výběru.

Místní potraviny se dovážejí na kratší vzdálenosti, čímž se snižuje spotřeba pohonných hmot na jejich dopravu. Pěstování potravin ve skleníku může produkovat velké množství emisí oxidu uhličitého. Vlastní ovoce a zelenina jsou samozřejmě také dobrou možností jak snížit množství emisí spojených s produkcí a dopravou potravin. Změny v nákladech na potraviny nejsou vypočítány, protože závisí na Vašem výběru.

Změny ovlivňující emise oxidu uhličitého se většinou projeví i ve Vaší peněžence. Někdy je třeba trochu připlatit, často ovšem můžete snižováním své uhlíkové stopy také ušetřit.

Původní cena
Nová cena
Změna
Cena vytápění
0
0
0
Cena spotřeby elektřiny
0
0
0
Cena spotřebovaného paliva
0
0
0

Změny v cenách jsou spíše orientační a vycházejí z průměrných cen energií v letech 2012 a 2013, počítáme s cenou benzinu i nafty 36 Kč/l. Ceny jsou propočítány pro období jednoho roku. Některé změny (např. cena veřejné dopravy, zateplení domu, letenek nebo potravin) je velmi těžké orientačně odhadnout, proto nejsou v našich výpočtech zahrnuty.

Původní stopa CO2 (v t)
Nová stopa CO2 (v t)
Změna (v %)
Vytápění
0
0
0
Spotřeba elektřiny
0
0
0
Užívání veřejné dopravy
0
0
0
Užívání automobilu
0
0
0
Létání
0
0
0
Spotřeba potravin
0
0
0
Celkem
0
0
0

Výsledky jsou udávány pro jednotlivce za období jednoho roku v tunách CO2 ekvivalentu, což zahrnuje i další skleníkové plyny, nejen oxid uhličitý. Výsledky jsou pouze přibližné.

Jsme rádi, že jste využili kalkulačku uhlíkové stopy.

Informace o pracovišti autorů kalkulačky zde.

Užitečné tipy, jak snížit spotřebu energie zde.

Více o spotřebě energie a produkci emisí oxidu uhličitého i autorech kalkulačky se dozvíte v knize Univerzita – Věda z mnoha pohledů (s. 8–11).

Kalkulačka uhlíkové stopy využívá algoritmy a data z mezinárodního výzkumného projektu GILDED, realizovaného na Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity v letech 2010–2012.

S připomínkami či dotazy ke kalkulačce uhlíkové stopy se obracejte na Jana Vávru z EF JU.